“ท้าทายทางเลือก” หนังสือว่าด้วย “ทางเลือก” “ความรุนแรง” และ “การไม่ใช้ความรุนแรง”

“ท้าทายทางเลือก”
หนังสือว่าด้วย “ทางเลือก” “ความรุนแรง” และ “การไม่ใช้ความรุนแรง”

หลังจาก 24 ปี . . .
ท้าทายทางเลือก” หนังสือว่าด้วย “ทางเลือก” “ความรุนแรง” และ “การไม่ใช้ความรุนแรง” ก็กลับมาใหม่

มันปรากฏตัวบนแผงหนังสือในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะ

มันปรากฎตัวในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางการเมืองเข้มข้นที่สุดรอบหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยดำเนินมาเกือบ 10 ปีแล้ว และปรากฏการณ์ “ปะทุ” ครั้งล่าสุดยังมิได้คลี่คลายลง ทั้งยังมีแนวโน้มที่ผู้คนพากันหวาดเกรงว่ามันจะพัฒนาไปสู่ สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆ

มีคนจำนวนไม่น้อยที่หมดความอดทนและคิดถึงคำที่ว่า “อำนาจรัฐจักได้มาด้วยกระบอกปืน

…แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ช่วยกันทักท้วงหน่วงรั้งมิให้สถานการณ์มุ่งสู่ทิศทางนั้น

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ กล่าวไว้ว่า “ความรุนแรง นั้นเป็นสิ่งที่ถูกเลือกไว้นานแล้ว และระบบความคิดความเชื่อต่างๆ ก็ถูกผลิตขึ้นมารองรับทางเลือกดังกล่าว ความรุนแรงกลายเป็นสิ่งปรกติในวิสัยทางสังคมของมนุษย์ ดังนั้นการไม่ใช้ความรุนแรง จึงเป็นการท้าทายต่อทางเลือกที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วโดยตรง”

“บางทีโจทย์อาจไม่ได้อยู่ที่วิธีการไหนมีประสิทธิภาพกว่ากัน แต่อยู่ที่เรา ‘เลือก’ ทางไหนต่างหาก” PROTESTISTA หรือ สำนักพิมพ์ของเรา ว่าไว้อย่างนั้น

เชิญร่วมกัน “ท้าทายทางเลือก” ผ่านการ “การทำความเข้าใจตัวความรุนแรงให้ชัดเจนในระดับแนวความคิดและทฤษฎี ตลอดจนเข้าใจมายาคติชนิดต่างๆ ที่ถูกปรุงแต่งมาแวดล้อมความเชื่อในเรื่องความรุนแรงอยู่ด้วย จากนั้นก็ควรเข้าใจการไม่ใช้ความรุนแรงประเภทต่างๆ รวมตลอดถึงทฤษฎีที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง รูปธรรมของการไม่ใช้ความรุนแรงและผลของการไม่ใช้ความรุนแรง”
ที่กล่าวมา มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ร้านของเรา ยินดีนำเสนออย่างยิ่ง

ที่มา : goo.gl/Hn5JbC

Scroll Up