คู่มือแกนนอน

เปลี่ยนมวลชนเป็นผู้ปฏิบัติงาน เปลี่ยนสภากาแฟเป็นกลุ่มปฏิบัติการ

เนื้อหาในเล่ม…

บทนำ : มาเป็นแกนนอนกันเถอะ

1 แกนนอน มีที่มา

 • ภาวะโหยหาแกนนำ
 • จากโลกไซเบอร์สู่ท้องถนน
 • สถาปนารูปแบบแกนนอน

2 แกนนอน นอนยังไง

 • มวลชน VS ผู้ปฏิบัติงาน
 • แกนนำ VS แกนนอน
 • ภาวะผู้นำ VS ผู้ตาม

3 แกนนอน ใครๆ ก็เป็นได้

 • หัวใจ 5 ข้อของแกนนอน
 • โมเดลผีเสื้อ (แดง) ขยับปีก
 • แดงประจำซอย
 • แดงประจำบริษัท
 • แดงเวย์ ขายตรงประชาธิปไตย
 • แดงดูดี
 • แดงในเมือง
 • นักรบไซเบอร์
 • กลุ่มศึกษา auto update

4 แกนนอน ทำอะไรดี ?

 • ศึกษาเรียนรู้ ระวังหลุมพราง ต่อยอดแบบโอเพ่นซอร์ส
 • “เล็กๆ ง่ายๆ ซ้ำๆ” กุญแจสร้างสรรค์ปฏิบัติการ
 • ใช้สัญลักษณ์ เลี้ยงกระแส ชิงพื้นที่สื่อ

ท้ายเล่ม

 • วิถีระนาบและการจัดตั้ง โดย ภัควดี วีระภาสพงษ์
 • แนะนำหนังสือสำหรับแกนนอน

แบบสอบถาม คุณเป็นแกนนอนที่เจ๋งขนาดไหน?


 

หมายเหตุ ปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ไม่มีจำหน่ายแล้ว

Scroll Up