0(0)

Act Lab

  • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น
  • หมวดหมู่ ACTLAB
  • ลงทะเบียนแล้ว 1
  • อัปเดตล่าสุด 24 พ.ค. 2020

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สทดลองเพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ต่อยอดการปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม

คำอธิบาย

คอร์สทดลองเพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ต่อยอดการปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เริ่มออกแบบการปฏิบัติการทางสังคมแบบใหม่ๆ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน

คุณคาดหวังอะไร?

ทุกครั้งที่จัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมต้องตั้งโจทย์กับตัวเอง ถ้ามีโอกาสเราจะแบ่งปันความคาดหวังให้เพื่อนรับรู้ด้วย เพื่อช่วยกันเรียนให้ได้ผล แต่ถ้าเรียนคนเดียวก็คุยกับตัวเองกันไปครับ
ร่างบทเรียนที่ 100:00:00
ความคาดหวัง

เครื่องมือวิเคราะห์และถอดบทเรียน?

ก่อนเริมออกแบบปฏิบัติการ เราต้องมาถอดประสบการณ์ตัวเองกันก่อนว่าเรามองเห็นปัญหาอะไร แล้วถึงจะคิดกันต่อว่าเราจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นอย่างมีระบบ

About the instructor

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

1 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารอ่านประกอบ
  • วิดีโอแนะนำบทเรียน

ความต้องการ

  • คอร์สนี้เป็นคอร์สทดลอง ปกติกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาของเราจะใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มมากกว่า

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักกิจกรรม
Scroll Up